Rooster en Locatie

Met ingang van 6 juli 2022 zijn er geen reguliere lessen meer in de VOKA.

Rooster december:

Woensdag 21/12 online Kerstles 20.30 u

Op maandag 23 januari is er een gratis online nieuwjaarsles om 19.30u

Voor informatie mail naar Monique: hypnoyoga.amstelveen@gmail.com