Echtscheiding

Als je huwelijk niet meer goed loopt en je overweegt te gaan scheiden, roept dit vaak veel vragen op:
– Is dit slecht voor de kinderen?
– Toch maar bij elkaar blijven voor de kinderen?
– Hoe vertellen we dat we gaan scheiden?
– Hoe kunnen we de scheiding zo goed mogelijk laten verlopen voor de kinderen?

Wij begeleiden ouders tijdens of na een echtscheiding bij het opstellen van een ouderschapsplan. De begeleiding bestaat uit 2 oudergesprekken, 2 sessies met het kind/de kinderen en 2 gesprekken met beide ouders voor het opstellen van opvoedafspraken, omgangsregeling etc. In tegenstelling tot mediation, gaat het hierbij niet om het oplossen van het conflict tussen beide ouders, maar staat het kind centraal en wordt er gekeken hoe er voor het kind een nieuwe en veilige situatie gecreëerd kan worden.